Naša Priča

MIni Jugoslavija je osnovana 04.02.2004. istog dana kada je SR Jugoslavija promenila ime u državna zajednica Srbija i Crna Gora.